Sanziana si Pepelea - Actul 4 - Scena 6

Sanziana si Pepelea - Actul 4 - Scena 6

de Vasile Alecsandri

Scena VI

Pepelea si Sanziana

Sanziana: Pepeleo... Pepeleo!

Pepelea (vazand-o): Iat-o! Iat-o... ea-i! Sanziana! Tu esti? Tu esti?

Sanziana: Eu, Pepeleo, roaba si foarte nenorocita!... vrea Zmeul sa ma sileasca a ma cununa cu dansul... Sa nu ma lasi, Pepeleo!

Pepelea: N-ai grija, iubito... am venit inadins ca sa te scap... Poti iesi la noapte din palat?

Sanziana: Ba nu, Zmeul ma inchide in turn... daca ai avea iarba fierului, ai putea sa sfarami broastele.

Pepelea: N-am nevoie de iarba fierului... dar spune-mi ce face Zmeul dupa ce te-nchide?

Sanziana: Mananca, bea, se-mbata si doarme dus.

Pepelea: Minunat!... Sa fii desteapta asta noapte.

Sanziana: Ah! Pepeleo!... de m-ai scapa de-aice, te-oi iubi toata viata mea... ia seama, vine Zmeul. (Dispare.)

Pepelea (singur, ia harletul de langa fantana si incepe a sapa imprejurul ei, cantand):

    Cine sapa
    Da de apa
    si s-adapa
    Pan’ ce crapa. 
Sanziana si Pepelea - Actul 1 - Scena 1
Sanziana si Pepelea - Actul 1 - Scena 2
Sanziana si Pepelea - Actul 1 - Scena 3
Sanziana si Pepelea - Actul 1 - Scena 4
Sanziana si Pepelea - Actul 1 - Scena 5
Sanziana si Pepelea - Actul 1 - Scena 6
Sanziana si Pepelea - Actul 1 - Scena 7
Sanziana si Pepelea - Actul 1 - Scena 8
Sanziana si Pepelea - Actul 1 - Scena 9
Sanziana si Pepelea - Actul 1 - Scena 10
Sanziana si Pepelea - Actul 2 - Scena 1
Sanziana si Pepelea - Actul 2 - Scena 2
Sanziana si Pepelea - Actul 2 - Scena 3
Sanziana si Pepelea - Actul 2 - Scena 4
Sanziana si Pepelea - Actul 2 - Scena 5
Sanziana si Pepelea - Actul 2 - Scena 6
Sanziana si Pepelea - Actul 2 - Scena 7
Sanziana si Pepelea - Actul 2 - Scena 8
Sanziana si Pepelea - Actul 2 - Scena 9
Sanziana si Pepelea - Actul 2 - Scena 10
Sanziana si Pepelea - Actul 2 - Scena 11
Sanziana si Pepelea - Actul 3 - Scena 1
Sanziana si Pepelea - Actul 3 - Scena 2
Sanziana si Pepelea - Actul 3 - Scena 3
Sanziana si Pepelea - Actul 3 - Scena4
Sanziana si Pepelea - Actul 3 - Scena 5
Sanziana si Pepelea - Actul 3 - Scena 6
Sanziana si Pepelea - Actul 3 - Scena 7
Sanziana si Pepelea - Actul 3 - Scena 8
Sanziana si Pepelea - Actul 3 - Scena 9
Sanziana si Pepelea - Actul 3 - Scena 10
Sanziana si Pepelea - Actul 3 - Scena 11
Sanziana si Pepelea - Actul 3 - Scena 12
Sanziana si Pepelea - Actul 3 - Scena 13
Sanziana si Pepelea - Actul 4 - Scena 1
Sanziana si Pepelea - Actul 4 - Scena 2
Sanziana si Pepelea - Actul 4 - Scena 3
Sanziana si Pepelea - Actul 4 - Scena 4
Sanziana si Pepelea - Actul 4 - Scena 5
Sanziana si Pepelea - Actul 4 - Scena 6
Sanziana si Pepelea - Actul 4 - Scena 7
Sanziana si Pepelea - Actul 4 - Scena 8
Sanziana si Pepelea - Actul 4 - Scena 9
Sanziana si Pepelea - Actul 4 - Scena 10
Sanziana si Pepelea - Actul 4 - Scena 11
Sanziana si Pepelea - Actul 4 - Scena 12
Sanziana si Pepelea - Actul 5 - Scena 1
Sanziana si Pepelea - Actul 5 - Scena 2
Sanziana si Pepelea - Actul 5 - Scena 3
Sanziana si Pepelea - Actul 5 - Scena 4
Sanziana si Pepelea - Actul 5 - Scena 5
Sanziana si Pepelea - Actul 5 - Scena 6
Sanziana si Pepelea - Actul 5 - Scena 7
Sanziana si Pepelea - Actul 5 - Scena 8
Sanziana si Pepelea - Actul 5 - Scena 9
Sanziana si Pepelea - Actul 5 - Scena 10
Sanziana si Pepelea - Actul 5 - Scena 11
Sanziana si Pepelea - Actul 5 - Scena 12


Aceasta pagina a fost accesata de 1540 ori.
{literal} {/literal} Are you looking for "xe88"? Check out xe88 The passionate experts in this field are ready to answer all of your requests.