Despot-Voda - Actul 1- Tabloul II - Scena 5

Despot-Voda - Actul 1- Tabloul II - Scena 5

de Vasile Alecsandri


Scena V

Lapusneanu, Doamna Ruxandra, Ana Dame ale Curtii (intra prin stanga) Doamna

    Maria-ta, da-mi voie cu-a mele jupanese
    Urare sa-ti aducem.

Lapusneanu
(inaintand spre Dame)

    Flori mandre si alese
    Din stratul boierimii, cu drag va multumesc.
    Asa cununa-o prinde pe Doamna ce-o iubesc.

(Doamna, urmata de jupanese, se indreapta spre masa.)
Doamna
(incet, Anei)

    Maria-sa e vesel!...

Ana

    Dar.

Doamna

    Cu-atat mai bine
    Pentru Despot. (Se pune pe jilt.)

Ana
(incet, Doamnei)

    La Curte el vine astazi?

Doamna

    Vine.

(Damele formeaza grup imprejurul Doamnei.)
Despot-Voda - Actul 1- Scena 1
Despot-Voda - Actul 1- Scena 2
Despot-Voda - Actul 1- Scena 3
Despot-Voda - Actul 1- Scena 4
Despot-Voda - Actul 1- Scena 5
Despot-Voda - Actul 1- Scena 6
Despot-Voda - Actul 1- Tabloul II - Scena 1
Despot-Voda - Actul 1- Tabloul II - Scena 2
Despot-Voda - Actul 1- Tabloul II - Scena 3
Despot-Voda - Actul 1- Tabloul II - Scena 4
Despot-Voda - Actul 1- Tabloul II - Scena 5
Despot-Voda - Actul 1- Tabloul II - Scena 6
Despot-Voda - Actul 1- Tabloul II - Scena 7
Despot-Voda - Actul 1- Tabloul II - Scena 8
Despot-Voda - Actul 1- Tabloul II - Scena 9
Despot-Voda - Actul 2- Scena 1
Despot-Voda - Actul 2- Scena 2
Despot-Voda - Actul 2- Scena 3
Despot-Voda - Actul 2- Scena 4
Despot-Voda - Actul 2- Scena 5
Despot-Voda - Actul 2- Scena 6
Despot-Voda - Actul 2- Scena 7
Despot-Voda - Actul 2- Scena 8
Despot-Voda - Actul 2- Scena 9
Despot-Voda - Actul 2- Scena 10
Despot-Voda - Actul 2- Scena 11
Despot-Voda - Actul 2- Tabloul 2 - Scena 1
Despot-Voda - Actul 2- Tabloul 2 - Scena 2
Despot-Voda - Actul 3- Scena 1
Despot-Voda - Actul 3- Scena 2
Despot-Voda - Actul 3- Scena 3
Despot-Voda - Actul 3- Scena 4
Despot-Voda - Actul 3- Scena 5
Despot-Voda - Actul 3- Scena 6
Despot-Voda - Actul 3- Scena 7
Despot-Voda - Actul 3- Scena 8
Despot-Voda - Actul 4- Scena 1
Despot-Voda - Actul 4- Scena 2
Despot-Voda - Actul 4- Scena 3
Despot-Voda - Actul 4- Scena 4
Despot-Voda - Actul 4- Scena 5
Despot-Voda - Actul 4- Scena 6
Despot-Voda - Actul 4- Scena 7
Despot-Voda - Actul 4- Scena 8
Despot-Voda - Actul 4- Scena 9
Despot-Voda - Actul 4- Scena 10
Despot-Voda - Actul 4- Scena 11
Despot-Voda - Actul 4- Scena 12
Despot-Voda - Actul 4- Scena 13
Despot-Voda - Actul 5- Scena 1
Despot-Voda - Actul 5- Scena 2
Despot-Voda - Actul 5- Scena 3
Despot-Voda - Actul 5- Scena 4
Despot-Voda - Actul 5- Scena 5
Despot-Voda - Actul 5- Scena 6
Despot-Voda - Actul 5- Scena 7
Despot-Voda - Actul 5- Scena 8
Despot-Voda - Actul 5- Scena 9
Despot-Voda - Actul 5- Scena 10
Despot-Voda - Actul 5- Scena 11
Despot-Voda - Actul 5- Scena 12
Despot-Voda - Actul 5- Scena 13


Aceasta pagina a fost accesata de 1530 ori.
{literal} {/literal} Are you looking for "xe88"? Check out xe88 The passionate experts in this field are ready to answer all of your requests.